• Zhodnotenie práce školy v školskom roku 2013/2014

  V školskom roku 2013/2014 našu školu navštevovalo 83 žiakov. Všetci žiaci prospeli. Spolupráca s rodinou sa realizovala formou rodičovského združenia a individuálnym pohovorom s niektorými rodičmi.

  Slabá spolupráca je s rodičmi slabo prospievajúcich žiakov. Na škole sme vyučovali Náboženskú výchovu a od prvého ročníka sme začali s vyučovaním anglického jazyka ako prvého cudzieho jazyka. Ako druhý cudzí jazyk budeme vyučovať nemecký jazyk už od piateho ročníka.

  čítať dalej »

 • Projekty v školskom roku 2013/2014

  V školskom roku 2013/2014 sme sa zapojili do viacerých projektov. V projekte modernizácia vyučovania v ZŠ sme dostali výpočtovú techniku v hodnote 5166,- EUR.

  V projekte modernizácia vyučovania v MŠ sme dostali výpočtovú techniku v hodnote 1960,-EUR. V projekte modernizácia vyučovania cudzích jazykov sme dostali výpočtovú techniku v hodnote 4977,7 EUR.

  čítať dalej »


Školské akcie a udalosti